Framtidsrapporten
ICA

  • Corporate communications
  • Media relations
  • PR strategy
  • Thought Leadership
  • Trend analysis

Vad säger maten vi äter om vårt samhälle? Ganska mycket faktiskt. För det som sker vid spisen, i kylskåpet och i mataffären ger en spännande bild av vad som händer just nu och vad som kommer att hända imorgon. Med det som grund skapade ICA Gruppen Framtidsrapporten – en omfattande årlig rapport som samlar kunskap och insikter om frågor som driver detaljhandeln, och samhället, framåt.

Vi har pratat om stress, lycka, hållbar matproduktion och hur vi kommer att bete oss nästkommande tio år utifrån ett djuplodat perspektiv baserat på trendanalyser, undersökningar och kvalitativa intervjuer med experter från hela världen. Vårt uppdrag har varit att driva det kommunikativa perspektivet och att skapa aktiveringsstrategin mot media. Ett arbete som befäst ICA Gruppen som thought leader och skapat stor synlighet och engagemang hos läsare och opinionsbildare i näst intill alla mediesegment.